Tuettu loma antaa iloa ja auttaa jaksamaan

 

Viisi lomajärjestöä saa avustusta Raha-automaattivaroista tuetun lomatoiminnan järjestämiseen. Nämä lomat ovat kaikkien Suomessa asuvien haettavissa. Tarkemmat tiedot ja hakemuslomakkeet löytyvät lomajärjestöjen kotisivuilta. Lomat ovat useimmiten viiden vuorokauden mittaisia, ohjelmallisia ja joko täysi- tai puolihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomalta periltään omavastuuosuus, mutta suurin osa kustannuksista katetaan raha-automaattiavustuksella.

Lomahakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä siinä ilmoitettujen tietojen perusteella hakemukset niin sanotusti pisteytetään ja lomavalinta tehdään pisteiden perusteella. Pisteitä annetaan taloudellisesta tilanteesta, fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista ja sosiaalisista syistä. Hakemukset käsitellään luottamuksella ja niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Hakemus riittää, liitteitä ei tarvita.

Lomakohteet sijaitsevat eri puolilla Suomea. Lomajaksojen ohjelma ja kohderyhmä vaihtelee kattaen kaikki ikäryhmät.

Ja nyt kannattaa siirtyä lomajärjestöjen kotisivuille lomaa hakemaan!

Lomajärjestöjen yhteystiedot löytyvät Lomajärjestöt-sivulta.

Tuettu loma haetaan suoraan lomajärjestöstä. Lomajärjestöjen yhteystiedot löydät tästä.