Mitä on tuettu lomatoiminta?

Järjestämme lomia ihmisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan kodin ulkopuolella. Lomat myönnetään taloudellisin, sosiaalisin ja terveydellisin perustein. Esimerkiksi pienituloisuus, yksinhuoltajuus, työttömyys, yksinäisyys ja sairaudet vaikuttavat. 

Lomaan kuuluu majoitus, täysihoito ja ohjelma. Lomailija maksaa omavastuuosuuden ja matkat lomapaikalle.  

Tuettuja lomia järjestetään eri teemoista lapsiperheille, aikuisille ja ikäihmisille. Erityisryhmien vertaistukilomat tavoittavat esimerkiksi erilaisista vammoista tai sairauksista kärsiviä ihmisiä. Tuetuilla lomilla on kohderyhmälle suunniteltua ohjelmaa, kuten ohjattua liikuntaa, pelejä ja leikkejä.

Kuka tahansa Suomessa vakituisesti asuva voi hakea tuettua lomaa. Tuetulle lomalle voi päästä korkeintaan joka kolmas vuosi ja enintään kolme kertaa 10 vuoden aikana. Osa tuetuista lomista järjestetään yhteistyössä eri kohderyhmiä tavoittavien kansalaistoimijoiden, esimerkiksi perheyhdistysten, potilasyhdistysten tai eläkeläisyhdistysten, kanssa.

Lomalle voi hakea viiden eri lomajärjestön kautta. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) tukee tuettujen lomien järjestämistä.

Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä LYR