Fem semesterorganisationer ordnar understödda semestrar med helpension eller halvpension för familjer och vuxna runt om i Finland. Läs mer och ansök om en stödd semester.

 

Stödda semestrar är avsedda för personer med låga inkomster som annars inte hade haft möjlighet att åka på semester. Vid beviljande av semestern beaktas också hälsomässiga och sociala utmaningar, såsom ensamstående föräldrar eller ensamhet. För att ansöka om semester fyller man i en semesteransökan.

En stödd semester sträcker sig vanligtvis över fem dagar och inkluderar boende samt helpension eller halvpension och semesterprogram. Semesterfiraren betalar en självkostnadsandel för semestern och resan till semesterstället.

Stödda semestrar ordnas både för barnfamiljer och vuxna, inklusive äldre personer. Under semestern anordnas aktiviteter som är speciellt anpassade för målgruppen, såsom ledda träningspass, spel, lekar och andra aktiviteter som främjar välbefinnandet.

Semestern kan också ordnas i samarbete med social-, hälso- och familjeorganisationer samt föreningar. Under dessa semestrar kan semesterfirarna förenas exempelvis av liknande hälsoproblem, funktionsnedsättning eller familjesituation.

Semesterstöd kan sökas av personer som är stadigvarande bosatta i Finland. Ledigheten kan beviljas högst vart tredje år och upp till tre gånger under en tioårsperiod.

Fem semesterorganisationer i Finland anordnar subventionerade semestrar. Deras verksamhet stöds av social- och hälsovårdsministeriet. 

 

Samarbetsgruppen för semesterorganisationer LYR

 

Ansök om semester

 

Du kan ansöka om stödd semester genom att besöka hemsidan för respektive semesterorganisation, där du hittar närmare information om aktuella semestrar och ansökningstider. Ansökan kan skickas in både elektroniskt och i pappersform.

Här nedan finns en lista på organisationer som beviljar understödda semestrar. Du har möjlighet att ansöka om semestrar från flera organisationer samtidigt, men då behöver du lämna in en separat ansökan till varje organisation.

Observera att Svenska semesterförbundet endast beviljar semesterstöd till svenskspråkiga eller tvåspråkiga familjer.

 

Frågor och svar om stödda semestrar

 

Vad innebär stödda semestrar?

Stödda semestrar består vanligtvis av fem dagar med helgdagar inklusive hel- eller halvpension. Dessa semestrar har olika teman, läs mer om dem på semesterorganisationernas webbsidor. Olika grupper såsom barnfamiljer, personer i arbetsför ålder och äldre tas i beaktande när semestrarna planeras.

Samarbete sker även med social-, hälso- och familjeorganisationer samt föreningar för att arrangera dessa semestrar. Under dessa tillfällen kan semesterfirare med liknande hälsoutmaningar eller familjesituationer samlas.

Semestern inkluderar boende i delade dubbelrum. Semesterfiraren kan kontakta semesterplatsen för ett enkelrum mot en extra avgift. Familjesemestrar erbjuder boende i rum eller lägenheter efter familjens storlek.

Varje helgdag under semestern inkluderar helpension med frukost, lunch och middag, inklusive kvällsmat under familjesemestrar.

Under varje semester ordnas ett mångsidigt, guidat och gratis program enligt semestertemat. Att delta i semesterprogrammet är frivilligt.

 

Vem kan ansöka?

Personer med låga inkomster som är stadigvarande bosatta i Finland och har en finländsk personbeteckning kan ansöka om semesterstöd. Du kan ansöka enskilt eller tillsammans med din familj, make/maka eller vän.

Ledighet kan beviljas högst en gång vart tredje år och maximalt tre gånger inom en tioårsperiod. Semesterorganisationerna kan i registret för gemensamma semesterstöd se om den sökande har erhållit stöd för semester tidigare. I registret finns enbart datum för tidigare stödda semestrar som andra semesterorganisationer har beviljat, inga övriga uppgifter om ansökan.

 

Vad kostar stödda semestrar?

Självrisken för semestern varierar mellan 100 och 150 euro, beroende på vald semesterorganisation. Vanligtvis reser barnen kostnadsfritt. Vissa specialgrupper kan erbjudas reducerad självrisk.

Mer information om självrisken finns på semesterorganisationernas webbplatser.

Semesterfiraren organiserar och betalar själv sina resor till semestermålet. Möjlighet finns till delad transport vid specifika arrangemang med föreningar.

Du kan ansöka om ekonomiskt stöd för semestern, självrisken och/eller resorna genom kommunens socialtjänst.

 

På vilka grunder beviljas semestern?

Beslut om beviljande av semesterstöd fattas på basis av en semesteransökan. Grunderna för ansökan ska fyllas i så noggrant som möjligt med hänsyn till den aktuella livssituationen. Beviljandet baserar sig på ekonomiska förhållanden samt exempelvis hälsoproblem och sociala utmaningar.

All information behandlas konfidentiellt och används endast i semesterstödssyfte. Ansökan behöver inte kompletteras. Medlemskap i organisationer och föreningar påverkar inte beviljandet av semesterbidrag.

 

Hur ansöker man om semester?

Semesteransökan kan fyllas i elektroniskt eller som en pappersansökan.

En gemensam ansökan görs för personer som bor i samma hushåll. Om semesterstöd söks med en partner, vän eller familj som bor i ett annat hushåll behöver båda fylla i var sin ansökan. Alla ansökningar bör vara semesterorganisationen tillhanda innan ansökningstiden går ut.

Uppge gärna flera semesterönskemål i ansökan.

Ledighet kan sökas hos flera semesterorganisationer. Lämna in endast en ansökan per semesterorganisation.

 

Elektronisk ledighetsansökan

Varje semesterorganisation har en egen länk till den elektroniska ansökningsprocessen på sin webbplats. Semesterinbjudan och fakturan skickas till din e-postadress. Det bekräftande beslutet om semestern kommer från semesterorganisationens e-postadress som en PDF-fil.

Det är viktigt att regelbundet kontrollera skräppostmappen för att säkerställa att din semesterinbjudan inte råkar hamna där på grund av eventuella datorinställningar (till exempel Hotmail e-post).

 

Semesteransökan per post

Du kan beställa en pappersblankett per post från varje semesterorganisation. Den ifyllda semesteransökan skickas till semesterorganisationen med posten.

 

Hur får jag information om att semestern har beviljats?

En inbjudan och en faktura skickas i god tid till dem som har blivit beviljade en semester. Om du har angett och bekräftat din e-postadress, skickas inbjudan elektroniskt. E-postmeddelandet med inbjudan skickas omedelbart efter att semestern har beviljats, medan brevet tar cirka en vecka att nå fram.

Deltagande i semestern bekräftas genom betalning av fakturan för självrisken före förfallodagen. Eventuella ändringar i betalningstidtabellen måste förhandlas med den ifrågavarande semesterorganisationen på förhand.

Information om avslag på semesterstöd meddelas inte.

Eventuella avbokade platser som blir tillgängliga fylls med ansökningar som inkommit under ansökningstiden.

 

Kan jag avboka min semester?

En beviljad semester kan avbokas innan semestern börjar. Ju tidigare du avbokar, desto större möjlighet har andra sökande att få platsen. Om semestern avbokas i tid återbetalas den betalda självrisken och en ny semester kan sökas. Avbokningsregler finns att läsa på semesterorganisationernas webbplatser.

 

Kan mitt husdjur följa med på semestern?

Vissa semestermål tillåter husdjur, varvid ett särskilt rum för husdjur kan bokas mot extra avgift.