Tuettu loma vaikuttaa

Tuettu lomatoiminta tarjoaa mahdollisuuden lomaan kodin ulkopuolella sellaisille perheille ja aikuisille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta. Viisi lomajärjestöä käsitteli vuonna 2023 noin 130 000 ihmisen lomahakemukset, ja kutsun lomalle sai noin kolmannes hakijoista.

Investointeja hyvinvointiin

Tuetut lomat ovat yleensä viiden vuorokauden mittaisia täysihoitolomia. Suurissa erissä kilpailuttamalla lomajaksoja voidaan hankkia edullisesti ja hankintahintaan kuuluu kohderyhmälle räätälöity, arjessa selviytymistä tukeva lomaohjelma. Käytännössä tämä tarkoittaa kymmeniä tunteja ohjattua liikuntaa, luentoja, retkiä ja pelejä. Suurin lomaelämys on usein pääsy valmiiseen ruokapöytään.

Lomajärjestöjen keräämässä asiakaspalautteessa 9/10 lomalaisesta kertoo mielialansa olevan parempi tuetun loman ansiosta. 2/3 lomalaisista liikkuu enemmän tuetun loman ansiosta. 

Tuetun loman myönteiset hyvinvointivaikutukset näkyvät myös akateemisessa tutkimuksessa (esim. Vento & al. 2020). Lomat vahvistavat perheyhteyttä ja vähentävät yksinäisyyden kokemusta. 

THL:n arvointitutkimuksessa (Mäntylä 2020) havaittiin, että vaikeassa elämäntilanteessa elävät perheet hyötyvät tuetusta lomasta ja loman vaikutukset näkyvät vielä neljän kuukauden jälkeen. Loman seurauksena osallistujien käsitykset omista kyvyistään laajenivat ja tulevaisuuden vaihtoehdot avartuivat. Lisäksi osallistujien luottamus omaan pärjäämiseen ja yhteiskuntaan vahvistui.

Tuettuja lomia tarvitaan enemmän kuin koskaan

Lomaa ei tarvita ainoastaan työstä vaan arjen kuvioista ja eristyneisyydestä. Rajoitustoimet koronaepidemian hillitsemiseksi vahingoittivat heitä, jotka olivat jo valmiiksi heikossa ase­massa. Ikäihmisten toimintakyky oli vaarassa alentua yksinäisyyden ja paikallaan­olon seurauksena. Ruoka-avun tarve pienituloisilla lisääntyi entisestään inflaation myötä. 

Edellä kuvatut kohderyhmät ovat tuetun lomatoiminnan asiakkaita. Loma myönnetään hakemuksesta elämäntilanteen perusteella, ja kuulemme tarinoita vaikeista tilanteista joka päivä. Solaris-lomien kyselyssä keväällä 2021 84 % sosiaalialan ammattilaisista (N=45) arvioi, että heidän asiakkaidensa tarve tuettuun lomaan on lisääntynyt korona-aikana.

Lähteet:

Erika Mäntylä. Lomalle yhdenvertaisuuteen. Lomatoiminnan osallisuusvaikutusten arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 9/2020. Helsinki 2020.

Elli Vento, Timo Tammi, Scott McCabe, Raija Komppula. Re-evaluating well-being outcomes of social tourism: Evidence from Finland. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103085