Tuetuilla lomilla on monia myönteisiä vaikutuksia

Tuettu lomatoiminta tarjoaa mahdollisuuden lomaan kodin ulkopuolella sellaisille perheille ja aikuisille, joilla ei olisi siihen muuten mahdollisuutta. Viisi lomajärjestöä käsitteli vuonna 2023 noin 130 000 ihmisen lomahakemukset, ja kutsun lomalle sai noin kolmannes hakijoista.

"Oli paljon virkeämpi olo kotiin palatessa. Löysin lomalta ystävän, jonka kanssa juttelemme usein. Lomasta puhuminen jälkeenpäin on lämmittänyt mieltäni.”

Tuettu loma on investointi hyvinvointiin

Tuetut lomat ovat yleensä viiden vuorokauden mittaisia täysihoitolomia. Lomaan sisältyy arkea tukevaa lomaohjelmaa, ohjattua liikuntaa, luentoja sekä retkiä ja pelejä. Myös valmis ruoka on suuri lomaelämys monelle.

Lomajärjestöjen keräämässä asiakaspalautteessa 9/10 lomalaisesta kertoo mielialansa olevan parempi tuetun loman ansiosta. 2/3 lomalaisista liikkuu enemmän tuetun loman ansiosta.

Tuetun loman myönteiset hyvinvointivaikutukset näkyvät myös akateemisessa tutkimuksessa (esim. Vento & al. 2020). Lomat vahvistavat perheyhteyttä ja vähentävät yksinäisyyden kokemusta.

THL:n arvointitutkimuksessa (Mäntylä 2020) havaittiin, että vaikeassa elämäntilanteessa elävät perheet hyötyvät tuetusta lomasta ja loman vaikutukset näkyvät vielä neljän kuukauden jälkeen. Loman seurauksena osallistujien käsitykset omista kyvyistään laajenivat ja tulevaisuuden vaihtoehdot avartuivat. Lisäksi osallistujien luottamus omaan pärjäämiseen ja yhteiskuntaan vahvistui.

“Sai henkisen kokemuksen siitä, että meitä lapsiperheitä arvostetaan.”

Hakijoita enemmän kuin koskaan

Tuettua lomaa haetaan nyt enemmän kuin koskaan. Lomaa ei tarvita ainoastaan työstä, vaan arjesta ja yksinäisyydestä. Taloudellinen ahdinko koskettaa erityisesti lapsiperheitä ja vahingoittaa monien lomanhakijoiden hyvinvointia. Tiukan taloustilanteen lisäksi pandemia ja sota Euroopassa kuormittavat suurta osaa hakijoista.

Monet kohderyhmät ovat tuetun lomatoiminnan asiakkaita. Loma myönnetään hakemuksesta elämäntilanteen perusteella ja kuulemme tarinoita vaikeista tilanteista joka päivä. MTLH:n vuonna 2023 tekemän kansalaiskyselyn mukaan tuettuun lomatoimintaan on osallistunut 13 prosenttia ja siitä on kuullut 56 prosenttia suomalaisista. Tuetun lomatoiminnan järjestämistä pitää erittäin tai jokseenkin tärkeänä 78 prosenttia suomalaista.

"Ainoa loma, jolla olemme käyneet kahden vuoden aikana. Yhteinen aika ja arkihuolien unohtaminen hetkeksi loi uskoa siihen, että hankalasta elämänvaiheesta selvitään kyllä ja yhdessä tehden pääsemme paremmin eteenpäin."

Lähteet:

Erika Mäntylä. Lomalle yhdenvertaisuuteen. Lomatoiminnan osallisuusvaikutusten arviointi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Työpaperi 9/2020. Helsinki 2020.

Elli Vento, Timo Tammi, Scott McCabe, Raija Komppula. Re-evaluating well-being outcomes of social tourism: Evidence from Finland. https://doi.org/10.1016/j.annals.2020.103085

Kansalaiskysely tuetun lomatoiminnan ja MTLH:n tunnettuudesta. Aula Research. Helsinki 2023.