Tuetun loman hakeminen

Tuetut lomat ovat useimmiten viiden vuorokauden mittaisia, ohjelmallisia täysihoitolomia. Lomilla on erilaisia teemoja, joihin voi tutustua lomajärjestöjen kotisivuilla. Kaikille lomille ei esimerkiksi voi ottaa mukaan alaikäisiä lapsia. 

Tuetut ryhmälomat toteutetaan yhteistyössä järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Esimerkkejä näistä ovat eläkeläisyhdistykset, vammaisyhdistykset ja potilasyhdistykset.  Lisätietoa ryhmälomista saat lomajärjestöstä tai oman yhdistyksesi kautta. 

Lomalta periltään omavastuuosuus, joka on noin 100-120 euroa aikuiselta.

Päätökset lomatuen myöntämisestä tehdään lomahakemuksen perusteella. Lomahakemuksen perustelut tulee täyttää mahdollisimman huolellisesti sen hetkisen elämäntilanteen mukaan. Hakupisteitä annetaan taloudellisesta tilanteesta, fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista ja sosiaalisista syistä. Hakemukset käsitellään luottamuksella ja niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Hakemukseen ei tarvita liitteitä.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti tai paperisena hakemuksena. Paperiset hakemukset siirretään käsin lomajärjestöjen yhteiseen sähköiseen lomatukirekisteriin.

Jokainen eri taloudessa asuva täyttää oman hakemuksen. Samassa taloudessa olevat täyttävät vain yhden hakemuksen. Kaikista hakijoista tulee olla lomajärjestössä tieto ennen hakuajan päättymistä. Täytä vain yksi hakemus lomajärjestöä kohden, johon voi laittaa useamman lomatoiveen.


Mahdolliset peruutuspaikat täytetään saapuneista hakemuksista.

Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Lomajärjestöt näkevät yhteisestä lomatukirekisteristä, jos hakija on ollut tuetulla lomalla edellisenä vuonna.


Hakemukset käsitellään kunkin lomajakson hakuajan päätyttyä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lomajärjestöt lähettävät lomalle valituille hyvissä ajoin kutsun ja laskun. Jos olet täyttänyt hakemukseen sähköpostiosoitteen ja vahvistanut sen, saat kirjeen sähköpostiisi. Sähköpostikutsu tulee heti lomavalinnan jälkeen, kirjepostissa kestää reilu viikko.

Jos lomatoiveenasi on ollut useampi vaihtoehto ja ensimmäinen ei toteudu, hakemus siirtyy automaattisesti seuraaville lomatoiveille.

Lomapaikka vahvistetaan maksamalla omavastuulasku eräpäivään mennessä. Maksuaikataulun muutoksista tulee sopia etukäteen loman myöntäneen lomajärjestön kanssa.


Tietoja sähköisestä hakemisesta

Jokaisella lomajärjestöllä on oma linkki sähköiseen hakuun. Ennen hakemuksen lähettämistä voit halutessasi tulostaa itsellesi täyttämäsi hakemuksen. Jos ilmoitat hakemuksessasi sähköpostiosoitteesi ja vahvistat sen, kutsu ja lasku tulevat ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseesi.

Myöntävä päätös lomastasi tulee osoitteesta no-reply@lomajarjestot.fi PDF-tiedostona. Kutsu ja lasku tulevat sähköpostissa peräkkäin, kahtena eri viestinä.

Tarkista roskapostisi ajoittain, ettei myöntävä lomapäätöksesi mene roskapostiin tietokoneesi asetusten takia.

Kielteisestä lomatukipäätöksestä ei tule eri ilmoitusta.