Loman hakeminen

Tuetun loman hakeminen


Lomat ovat useimmiten viiden vuorokauden mittaisia, ohjelmallisia ja joko täysi- tai puolihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomalta periltään omavastuuosuus, joka vaihtelee lomajärjestöittäin.

Päätökset lomatuen myöntämisestä tehdään lomahakemuksen perusteella. Lomahakemus tulee täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä kunkin hakijan loman tarve arvioidaan hakemuksessa annettujen tietojen perusteella. Hakemus pisteytetään ja pisteitä annetaan taloudellisesta tilanteesta, fyysisistä ja psyykkisistä sairauksista ja sosiaalisista syistä. Hakemukset käsitellään luottamuksella ja niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Hakemuksen yhteyteen ei tarvita liitteitä.

Jokainen hakemus pisteytetään siinä annettujen tietojen pohjalta. Perusteluosioon kannattaa siten kiinnittää erityistä huomiota.

Hakemuksen voi täyttää sähköisesti tai paperisena hakemuksena. Paperiset hakemukset siirretään manuaalisesti sähköiseen lomatukirekisteriin, jota Lomajärjestöjen yhteistyöryhmä - LYR ylläpitää.

Tuetuilla lomilla on erilaisia teemoja. Otathan ennen hakemista selvää lomajärjestön sivuilta lomien teemoista. Kaikille lomille ei esimerkiksi voi ottaa mukaa alaikäisiä lapsia, osa lomista on tarkoitettu aktiivisesti työtä hakeville työttömille.

Jokainen eri taloudessa asuva täyttää oman hakemuksen. Samassa taloudessa olevat täyttävät vain yhden hakemuksen. Kaikista hakijoista tulee olla lomajärjestössä tieto ennen hakuajan päättymistä. Täytä vain yksi hakemus, johon voi laittaa useamman lomatoiveen.


Sekä sähköisen että paperisen hakemuksen tulee olla perillä lomajärjestössä ennen hakuajan päättymistä. Mahdolliset peruutuspaikat täytetään saapuneista hakemuksista.

Lomatukea voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi. Lomajärjestöt näkevät yhteisestä lomatukirekisteristä, jos hakija on ollut tuetulla lomalla edellisenä vuonna.


Hakemukset käsitellään kunkin lomajakson hakuajan päätyttyä. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lomajärjestöt lähettävät lomalle valituille hyvissä ajoin kutsun ja laskun. Jos olet täyttänyt hakemukseen sähköpostiosoitteen ja vahvistanut sen, saat kirjeen sähköpostiisi. Huomioittehan, että sähköpostikutsu tulee heti lomavalinnan jälkeen, kirjepostissa kestää reilu viikko.

Jos lomatoiveenasi on ollut useampi vaihtoehto ja ensimmäinen ei toteudu, hakemus siirtyy automaattisesti seuraaville lomatoiveille.

Lomapaikka vahvistetaan maksamalla lasku eräpäivään mennessä. Maksuaikataulun muutoksista tulee sopia etukäteen loman myöntäneen lomajärjestön kanssa.


Tietoja sähköisestä hakemisesta

Jokaisella lomajärjestöllä on oma linkki sähköiseen hakuun. Ennen hakemuksen lähettämistä voit halutessasi tulostaa itsellesi täyttämäsi hakemuksen. Jos ilmoitat hakemuksessasi sähköpostiosoitteesi ja vahvistat sen, kutsu ja lasku tulevat ensisijaisesti sähköpostiosoitteeseesi.

Myöntävä päätös lomastasi tulee osoitteesta no-reply@lomajarjestot.fi PDF-tiedostona. Kutsu ja lasku tulevat sähköpostissa peräkkäin.


Tarkista roskapostisi ajoittain, ettei myöntävä lomapäätöksesi mene roskapostiin tietokoneesi asetusten takia.

Ryhmälomat

Ryhmälomat toteutetaan yhteistyössä erilaisten valtakunnallisten järjestöjen, yhdistysten ja yhteisöjen kanssa. Esimerkkeinä näistä ovat erilaiset sosiaali- ja terveysjärjestöt sekä eläkeläisten, maahanmuuttajien ja työttömien yhdistykset sekä seurakunnat. Lisätietoa ryhmälomista saat lomajärjestöstä tai oman yhdistyksesi kautta. Kaikki lomajärjestöt eivät tarjoa ryhmälomia.