Yleistä tuetuista lomista

Tuetun lomatoiminnan tarkoituksena on tarjota loma perheille ja aikuisille, joilla ei siihen muuten olisi mahdollisuutta. Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia.

Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta. Loma on yleensä kestoltaan viisi vuorokautta, ohjelmallisia ja täysi- tai puolihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomalta peritään omavastuuosuus. Tuetut lomat järjestetään Veikkauksen tuella.

Lomille haetaan sähköisesti lomajärjestön kotisivuilla tai toimistolta tilattavalla lomakkeella. Lomahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia erilaisissa lomakohteissa eri puolilla Suomea ympäri vuoden. Lomia järjestetään lapsiperheille, työikäisille, ikääntyneille sekä erityisryhmille.

Tarkemmissa kysymyksissä, otattehan yhteyttä suoraan lomajärjestöön. Kaikilla viidellä lomajärjestöllä on omat hakuajat lomille. Hakija voi hakea kaikkien lomajärjestöjen lomille, mutta loman voi saada vain yhdestä järjestöstä. Tuettu loma voidaan myöntää korkeintaan joka toinen vuosi.