Yleistä tuetuista lomista

Tuetun lomatoiminnan tavoitteena on tarjota kodin ulkopuolinen loma-mahdollisuus niille perheille ja aikuisille, joilla ei muuten olisi mahdollisuutta lomaan. Tuetun loman tavoitteena on lisätä hyvinvointia.

Lomatuet myönnetään taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein hakemuksesta. Loma on yleensä kestoltaan viisi vuorokautta, ohjelmallisia ja täysi- tai puolihoidon sisältäviä lomajaksoja. Lomalta peritään omavastuuosuus, mutta suurin osa kustannuksista katetaan raha-automaattiavustuksella.

Lomille haetaan sähköisesti lomajärjestön kotisivuilla tai toimistolta tilattavalla lomakkeella. Lomahakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Lomajärjestöt järjestävät tuettuja lomia erilaisissa lomakohteissa eri puolilla Suomea ympäri vuoden. Tuetut lomat järjestetään Raha-automaattiyhdistyksen tuella. Lomajaksojen ohjelma ja kohde- ryhmä vaihtelee kattaen kaikki ikäryhmät.

Tarkemmissa kysymyksissä, otattehan yhteyttä suoraan lomajärjestöön. Kaikilla viidellä lomajärjestöllä on omat hakuajat lomille. Hakija voi hakea kaikkien lomajärjestöjen lomille, mutta loman voi saada vain yhdestä järjestöstä. Tuettu loma voidaan myöntää vain joka toinen vuosi.